Mirë se vini në faqen e Kuvendit të Kosovës në internet

Puna e organit legjislativ të Kosovës është transparente, prandaj në këtë faqe do të gjeni informata për punën e deputetëve në seanca plenare, për ligjet në procedurë, për ligjet e miratuara dhe ato të amandamentuara, për aktivitetet e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, të...

img

Ligjet

Lajmet

Seancat e Kuvendit

  • E Premte, 19.01.2018Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim Anëtarët e Komisionit, pas një debati të hollësishëm, me shumicë votash, miratuan Projektligjin nr.06/L-005 për tatimin në pronën e paluajtshme, me... lexo më shumë
  • E Premte, 19.01.2018Nga mbledhja e Komisionit për Arsim... Komisioni priti në takim përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, pjesë e Koalicionit për Integritet dhe Transparencë në Universiteteve në... lexo më shumë
  • E Premte, 19.01.2018Mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike U shqyrtua Raporti i Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Kosovës, Sh.A. për vitin 2016, si dhe Raporti i... lexo më shumë
  • të gjitha lajmet