Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

 • E Mërkure, 25.07.2018 11:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.7.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-038 për shërbimet postare pas rekomandimeve të Komisionit për Integrime Evropiane;
4. Formimi i grupit punues për shqyrtimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-132 për Automjete;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 18.07.2018 11:00
 • Dëgjim publik Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:


Projektligji nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-132 për Automjete

 

Transkripti »
 • E Marte, 17.07.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10 dhe 11.7.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2017;
4. Diskutim lidhur me Projektligjin nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 11.07.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i ministrit së Zhvillimit ekomomik z.Valdrin Lluka, lidhur me gjendjen në Ndërmarrjen Publike Posta e Kosovës SH.A.;
3. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 10.07.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 3.7.2018;
3. Shqyrtimi i Raporteve me Rekomandime për Projektligjet për ndryshimin dhe plotësimin e Projektligjeve në fushëveprimin e Ministrisë së infrastrukturës;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT SH.A, për vitin 2017;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 03.07.2018 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.6.2018;
3. Votimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit - AKP-së, për vitin 2017;
4. Realizimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018 - periudha janar - qershor;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal - Plani i punës së Komisionit për 10-12.2017

  E Enjte, 26.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862