Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

  • E Mërkure, 25.07.2018 10:00
  • Dëgjim publik Salla:
  •  

"Vila Gërmia"


Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raporteve të Auditimit të PVF-ve të Komunave për vitin 2017

 

  • E Marte, 24.07.2018 11:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 10.07.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për KRU Prishtina Sh.A për vitin 2017;
4. Diskutimi lidhur me shqyrtimin e Raporteve të Auditimit të Komunave për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
  • E Marte, 10.07.2018 11:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 29.06.2018;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve për raportin vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publike në sektorin publik në Kosovë për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të përformancës së ZKA-së për vitin 2017 së bashku me PVF- të e audituara;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107