Transkriptet

  Seancë e Jashtëzakonshme
  E Premte, 22.12.2017 14:00
  Rendi i ditës

  Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018

   

  ProcesverbaliTranskripti