Dokumentet

 Shpalo (PDF)

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MES KUVENDIT TË KOSOVËS, FONDACIONIT ERSTE DHE OJQ TOKA.pdf

U publikua: E Mërkure, 06.07.2016