Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Premte, 30.03.2018 18:48

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 30.03.2018 17:49

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 30.03.2018 11:05

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 30.03.2018 10:40

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 30.03.2018 10:38

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 30.03.2018 10:29

  Kryesia e Kuvendit