Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Mërkure, 20.12.2017 15:16

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.12.2017 15:14

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.12.2017 15:13

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.12.2017 15:01

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.12.2017 15:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.12.2017 14:49

  Kryesia e Kuvendit