Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Hënë, 15.01.2018 11:58

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 15.01.2018 10:20

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 15.01.2018 10:19

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 15.01.2018 10:18

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 15.01.2018 10:14

  Kryesia e Kuvendit

 • E Shtune, 13.01.2018 15:08

  Kryesia e Kuvendit