Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Mërkure, 14.02.2018 22:38

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 14.02.2018 20:39

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 14.02.2018 20:32

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 14.02.2018 16:31

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 14.02.2018 16:25

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 14.02.2018 15:18

  Kryesia e Kuvendit