Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Mërkure, 11.07.2018 15:39

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 11.07.2018 13:24

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 11.07.2018 13:23

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 11.07.2018 13:20

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 11.07.2018 13:10

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 11.07.2018 13:05

  Kryesia e Kuvendit