Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Mërkure, 16.05.2018 10:59

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 16.05.2018 10:54

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 16.05.2018 10:53

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 16.05.2018 10:50

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 16.05.2018 10:40

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 16.05.2018 10:39

  Kryesia e Kuvendit