Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Marte, 30.01.2018 15:54

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 30.01.2018 15:25

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 30.01.2018 15:20

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 30.01.2018 15:18

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 30.01.2018 15:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 30.01.2018 11:53

  Kryesia e Kuvendit