Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Hënë, 23.07.2018 19:58

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 23.07.2018 19:57

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 23.07.2018 18:02

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 23.07.2018 18:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 23.07.2018 17:46

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 23.07.2018 17:24

  Kryesia e Kuvendit