Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Premte, 15.02.2019 21:56

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 15.02.2019 21:50

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 15.02.2019 21:42

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 15.02.2019 20:43

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 15.02.2019 12:20

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 15.02.2019 12:18

  Kryesia e Kuvendit