Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Mërkure, 14.03.2018 21:22

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 14.03.2018 18:52

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 14.03.2018 13:43

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 14.03.2018 13:41

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 14.03.2018 13:40

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 14.03.2018 11:01

  Kryesia e Kuvendit