Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Hënë, 19.03.2018 13:41

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 19.03.2018 13:10

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 19.03.2018 13:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 19.03.2018 12:02

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 19.03.2018 12:01

  Kryesia e Kuvendit

 • E Hënë, 19.03.2018 12:00

  Kryesia e Kuvendit