Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Premte, 08.06.2018 18:42

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 08.06.2018 18:27

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 08.06.2018 12:24

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 08.06.2018 12:23

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 08.06.2018 12:22

  Kryesia e Kuvendit

 • E Premte, 08.06.2018 09:48

  Kryesia e Kuvendit