Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Marte, 27.11.2018 14:52

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 27.11.2018 13:49

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 27.11.2018 13:47

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 27.11.2018 13:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 27.11.2018 12:50

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 27.11.2018 10:02

  Kryesia e Kuvendit