Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Marte, 05.06.2018 14:02

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 05.06.2018 13:18

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 05.06.2018 12:03

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 05.06.2018 12:02

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 05.06.2018 12:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 05.06.2018 10:00

  Kryesia e Kuvendit