Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Marte, 20.11.2018 19:29

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 20.11.2018 18:33

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 20.11.2018 18:24

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 20.11.2018 18:19

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 20.11.2018 18:15

  Kryesia e Kuvendit

 • E Marte, 20.11.2018 18:10

  Kryesia e Kuvendit