Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Ilir Deda

Ilir Deda

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Alternativa (ALTERNATIV)

Të dhëna personale

  • I lindur më 08.01.1976 në Beograd
  • I martuar

Arsimimi

  • Magjistër i marrëdhënieve ndërkombëtare

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Mbi 15 vite përvojë në institucione vendore e ndërkombëtare, publike dhe joqeveritare. Publike brenda dhe jashtë vendit për Kosovën.
  • Ligjërim në UBT.

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbe; Angleze

Adresa

  • Prishtinë

Telefoni

  • 044 899 166