Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Korab Sejdiu

Korab Sejdiu

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • LDK

Të dhëna personale

  • I lindur më 11.12.1977 në Prishtinë
  • I martuar

Arsimimi

  • BS, LLM, Dr. jur

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze; Serbe

Adresa

  • Rr. Rrustem Statovci 84, 10000 Prishtinë

Telefoni

  • 044 470 045