Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Igor Simić

Igor Simić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Iniciativa Qytetare Lista Serbe (GISL)

Të dhëna personale

  • I lindur më 25.05.1986 në Mitrovica e Veriut
  • I martuar

Arsimimi

  • Doktorant i shkencave juridike

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Asambleist në Komunën Mitrovica e Veriut,
  • Drejtor ekzekutiv i OEK Sinergija DOO 2017

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

Adresa

  • Mitrovica e Veriut

Telefoni

  • +381 65 411 98 73