Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Bahrim Šabani

Bahrim Šabani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • 6+

Partia

 • KOALICIJA VAKAT (KV)

Të dhëna personale

 • I lindur më 29.09.1982 në Prizren
 • I martuar

Arsimimi

 • Master i shkencave kriminalistike

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 2013 Këshilltar i nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës,
  • 2014 Zëvendës i ministrit të Ministrisë për punë dhe mirëqenie sociale,
  • 2016 këshilltar i lartë politik (Shef i kabinetit në Zyre të Kryeministri, ministria pa portofol)

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Shqipe

Adresa

 • Fsh.Lubizhd

Telefoni

 • 044 640 910