Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Xhavit Haliti

Xhavit Haliti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • PDK

Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

  • I lindur më 08.03.1956 në N. Sellë, Pejë
  • I martuar, tre fëmijë, dy vajza e një djalë

Telefoni

  • 044 776 776