Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Hajdar Beqa

Hajdar Beqa

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 05.01.1978 në Gjakovë
 • I martuar

Arsimimi

 • • Fakulteti juridik, UNIVERSITETI I PRISHTINËS, Jurist i diplomuar.
 • • Universiteti i Evropës Juglindore, titulli magjistër i shkencave në Diplomaci.

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Pjestar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
 • Zyrtar i lartë në Qeverinë e Përkohshme
 • Bashkëpunëtor profesional në prokurorinë komunale në Prishtinë, 2005-2006
 • Menaxher i komisionit kushtetues të Kosovës dhe i komisionit për simbolet dhe himnin e Republikës së Kosovës
 • Shef i kabinetit të zëvendës kryeministrave, 2008-2009
 • Kryeshef ekzekutiv në ndërmarrjen hidroekonomike "Ibër-Lepenci",
 • Kryetar i degës së PDK-së në Gjakovë

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Angleze; Serbe (elementare)

Telefoni

 • 044 929 600