Kushtetuta e Republikes se Kosoves

 Shpalo

Amendamenti nr. 24

 Shpalo

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, me amendamentet I-XXIV

 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com