• E Marte, 25.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-158 për Shoqërit tregtare, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregëti dhe Industri;
3. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 19.04.2017 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura me datë: 22.03.2017 dhe 28.03.2017;
3. Rishqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për tremujorin e dytë të vitit 2017;
4. Caktimi i grupit punues për monitorimin e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale dhe Ligjit për financat e Pushtetit Lokal, në bazë të planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-139 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, si komision funksional;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 28.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit të mbajtur më: 9.03.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-132 për Automjete me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregëti dhe Industri;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 22.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-118 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupcionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës, me amendamente e Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-21 me amendamente të Komisionit funksional per Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
5. Të ndryshme.

 

 

Procesverbali
 • E Enjte, 09.03.2017 09:45
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit të mbajtur më: 13.02.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-150 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Finana;
4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-129 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve penale me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupcionit;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-139 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, si komision funksional;
6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-127 për plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, me raport vlerësues të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregëti dhe Industri;
7. Shqyrtimi i raportit plotësues të Komisionit funksional për Mbikëqyrjen e Financave Publike të Projektligjit nr. 05/L-122 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike ;
8. Caktimi i grupit punues për monitorimin e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale dhe Ligjit për financat e Pushtetit Lokal, në bazë të planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Natasa Prica Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: [email protected] Telefoni: 038/211-295