• E Mërkure, 10.05.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datës 24.4.2017 dhe 4.5.2017

3. Shqyrtimi i Projektligjit për Marrëveshjen Ndërkombëtare në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës ("MASHT") dhe Stitching SPARK-ut të Holandës ("SPARK") mbi mbështetjen e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit Mitrovica.

4. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 04.05.2017 11:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Shqyrtimi i Projektligjit për Marrëveshjen Ndërkombëtare në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës ("MASHT") dhe
Stitching SPARK-ut të Holandës ("SPARK") mbi mbështetjen e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit Mitrovica.

3. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 24.04.2017 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 18.4.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të punës së Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore
për vitin 2016;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 18.04.2017 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 4.4.2017;
3. Diskutim lidhur me Statutet e Universiteteve Publike në Kosovë;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 04.04.2017 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.3.2017;
3. Shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Lule YMERI Pozita: Kordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038-211 331/ext.10 618 / Mob.: 044-131- 505