• E Marte, 02.05.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë - ZRRE për vitin 2016;
3. Të ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Enjte, 27.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12 dhe 19.4.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr. 05/L-158 për Shoqëritë tregtare;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit të Aviacionit Civil - AAC për vitin 2016;
5. Të ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Marte, 25.04.2017 12:00
 • Dëgjim publik Salla: N-506
 •  

Rendi i ditës:

Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Dixhitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore

 

Transkripti »
 • E Mërkure, 19.04.2017 09:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12.4.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr. 05/L-158 për Shoqëritë tregtare;
4. Të ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 12.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 5.4.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit - AKP-së për vitin 2016;
4. Të ndryshme;

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: [email protected] ose [email protected] Telefoni: 038 / 213 801 - 10 627 Cel.+377 44 768 600