Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

 • E Premte, 19.01.2018 12:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 20.12.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-0005 për Tatimin në Pronën e Paluejtshme, me raport amandamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Finanaca;
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 20.12.2017 09:30
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018, me raport amandamente të Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa.

 

 • E Hënë, 18.12.2017 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjeve të mbajtura, më 26.10.2017 dhe 30.10.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-019 për Standartizim, me raport amandamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastukturë, Tregti dhe Zhvillim Rajonal;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018, për ministrin e linjes.

    I ftuar: Ministri i Ministris për Komunitete dhe Kthim, zot. Dalibor Jevtiq.

5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 15.11.2017 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i zëvendësministrit lidhur me ndarjen buxhetore në Ministrinë e Komuniteteve dhe Kthim, si dhe Zyrën për Çështje të Komuniteteve pran Zyrës së Kryeministrit, sipas Projektigjit nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018.

I ftuar: Zëvendësministër i Ministrisë së Financave Z. Fatmir GASHI

 • E Hënë, 30.10.2017 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-002, për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës, për vitin 2017, me raport amandamente të Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa.
3. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: natasha.prica-tisma@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: drita.carkaxhiu@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285