Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

  • E Premte, 19.01.2018 12:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 20.12.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-0005 për Tatimin në Pronën e Paluejtshme, me raport amandamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Finanaca;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: natasha.prica-tisma@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: drita.carkaxhiu@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285