Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: natasha.prica-tisma@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: drita.carkaxhiu@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285