Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

  • E Mërkure, 07.02.2018 13:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 30.01.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike, me raport amandamente të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214, me raport amandamente të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, me raport amandamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rural;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285