Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

  • E Hënë, 23.04.2018 11:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e Komisionit të mbajtura me dt. 27.03.2018 dhe 30.03.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-012 për Kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën, me amendamente të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;
4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-31 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë, me amandamente të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285