Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Hënë, 21.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektkodit Penal të Republikës së Kosovës nr. 06/L-074;
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 15.05.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 10.04.dhe 16.04.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i punës së Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për vitin 2017;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-030 për Aktet Juridike;
5. Formimi i Grupeve Punuese për Projektligjin nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe Projketligjin nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;
6. Kerkesa e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për dorëzimin e Raportit vjetor dhe financiar për vitin 2017 pa aprovim të Bordit Mbikëqyrës;
7. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 02.05.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 06.03,19.03,29.03.2018 dhe 03.04.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të punës së Akademisë së Drejtësisë për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-034 për mbrojtjen e Konsumatorit;
5. Diskutim lidhur me nismën e Komisionit për hartimin e PL-për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 24.04.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-009 për Ndërmjetësim;
4. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i punës së Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 19.04.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 20.02. dhe 27.02.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-009 për Ndërmjetësim;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;
5. Diskutim lidhur me nismën e Komisionit për hartimin e PL-për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/32 për Familjen i Kosovës;
6. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i punës së Agjencisë Kundër Korrupcionit për vitin 2017;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359