Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Marte, 24.04.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-009 për Ndërmjetësim;
4. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i punës së Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 19.04.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 20.02. dhe 27.02.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-009 për Ndërmjetësim;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;
5. Diskutim lidhur me nismën e Komisionit për hartimin e PL-për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/32 për Familjen i Kosovës;
6. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i punës së Agjencisë Kundër Korrupcionit për vitin 2017;
7. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 16.04.2018 14:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Përfundimi i Kryesisë së Kuvendit nr. 06-P-039 lidhur me kryesimin e Komisionit Parlamentar Hetimor;
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 10.04.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë me kandidatët për drejtor dhe zëvendësdrejtor të Sekretariatit ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve;
4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 06.04.2018 11:00
 • Dëgjim publik Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

Dëgjim publik për Projekt- Kodin Nr.06/L-006 e Drejtësisë për të Mitur

 

 • E Marte, 03.04.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Amnistinë;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-055 Këshillin Gjyqësor të Kosovës;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-062 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë për Ekstradim;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359