Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

  • E Premte, 07.06.2019 13:00
  • Mbledhje e komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 25 shkurt, 6 e 7 mars, 5 e 12 prill si dhe 2 maj 2019;
3. Përgatitjet për organizimin e dëgjimit publik për Projektligjin e Diasporës;
4. Funksionalizimi i grupeve punuese për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve;
5. Angazhimi i ekspertëve për: Projektligjin për Diasporën, Projektligjin për Shërbimin e Jashtëm dhe Strategjinë për Marrëdhënie Ndërkombëtare;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Minire Hasani Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozita: Nëpunës administrativ Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 620; 044 605 542