Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

  • E Mërkure, 10.07.2019 13:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës

Raportim i ministres së Ministrisë së Integrimit Evropian, znj. Dhurata Hoxha;

 

  • E Hënë, 08.07.2019 11:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 10
  •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 7, 14 dhe 18 qershor 2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L- 148 për Diasporën;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Minire Hasani Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozita: Nëpunës administrativ Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 620; 044 605 542