Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

 • E Marte, 22.05.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 16.5.2018;
3. Votimi i Raportit vjetor të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës - AKK për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale - KPMM për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
6. Te ndryshme.

 

 • E Mërkure, 16.05.2018 12:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 11.5.2018;
3. Shqyrtimi i Pakos Legjislative për ndryshimin dhe plotësimin e Projektligjeve në fushëveprimin e Ministrisë së infrastrukturës, më qëllim të harmonizimit më Ligjin për Kundërvajtje;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit të Aviacionit Civil - AAC për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës - AKK për vitin 2017;
6. Te ndryshme.

 

 • E Premte, 11.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.4.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-034 për Mbrojtjen e konsumatorit;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-027 për Miniera dhe minerale;
5. Te ndryshme.

 

 

Procesverbali
 • E Enjte, 26.04.2018 12:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12.4.2018;
3. Shqyrtimi i Vendimit të Presidentit për kthimin e Ligjit nr.06/L-016 për shoqëritë tregtare;
4. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 20.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:


3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë - ZRRE, për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal - Plani i punës së Komisionit për 10-12.2017

  E Enjte, 26.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862