Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

 • E Marte, 21.05.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 2.5.2019,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja;
4. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 02.05.2019 12:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 18.4.2019,
3. Raportimi i Z. Fatmir Matoshi, Ministër i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, lidhur me hidrocentralet dhe problemet tjera mjedisore;
4. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 18.04.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja e datës 2.4.2019 ;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për vitin 2018,
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 02.04.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 14.3.2019 ;
3. Informimi i komisionit lidhur me hidrocentralet dhe gurthyesit, i ftuar Ministri i MMPH dhe zyrtarët e Komisionit të pavarur për miniera e minerale.
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 14.03.2019 12:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 12.2.2019 dhe 22.2.2019;
3. Informimi i komisionit lidhur me grantet e Ministrisë së bujqësisë, e ftuar Ministrja.
4. Informimi i komisionit rreth punës së grupeve punuese për projektligjet në procedurë të komisionit.
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369