Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

 • E Enjte, 14.03.2019 12:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 12.2.2019 dhe 22.2.2019;
3. Informimi i komisionit lidhur me grantet e Ministrisë së bujqësisë, e ftuar Ministrja.
4. Informimi i komisionit rreth punës së grupeve punuese për projektligjet në procedurë të komisionit.
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 22.02.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 12.2.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për pijet e forta alkoolike;
4. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-247;
5. Formimi i grupeve të punës për projektligjet, që kanë kaluar leximin e parë;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 12.02.2019 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 28.1.2019;
3. Agjenda e projektligjeve në komision që kanë kaluar leximin e parë dhe caktimi i grupeve punuese ;
4. Informata lidhur me grantet e Ministrisë së Bujqësisë, të ftuar zv. Ministri dhe Sekretari i Ministrisë,
5. Përgjigjet nga OEK pas vizitës së anëtarëve të komisionit në këtë institucion;
6. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 28.01.2019 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 23.1.2019;
3. Shqyrtimi i draft Planit të punës së Komisionit për vitin 2019;
4. Shqyrtimi për lexim të dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-042 për rregullimin e shërbimeve të ujit;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 23.01.2019 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 18.12.2018;
3. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i draft Planit të punës së Komisionit për vitin 2019;
5. Konfirmimi për lexim të dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-042 për rregullimin e shërbimeve të ujit;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369