Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

 • E Marte, 18.12.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 11.12.2018;
3. Shqyrtimi i buxhetit të Ministrisë së bujqësisë për vitin 2019, i ftuar Ministri,
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 11.12.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 27.11.2018;
3. Agjenda e projektligjeve në komision,
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 27.11.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 20.11.2018;
3. Shqyrtimi i gjendjes aktuale të komplekseve memoriale në Kosovë, i ftuar Drejtori i AMKMK,
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 20.11.2018 12:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 6.11.2018;
3. Shqyrtimi i raportit vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2017, i ftuar Ministri i MMPH,
4. Shqyrtimi i Projektligjit për Produktet Biocide,
5. Shqyrtimi i Projektligjit për Odën e Arkitektëve dhe Odën e Inxhinierëve në fushën e ndërtimit,
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 13.11.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 6.11.2018;
3. Shqyrtimi i raportit vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2017, i ftuar Ministri i MMPH,
4. Shqyrtimi i Projektligjit për Produktet Biocide,
5. Shqyrtimi i Projektligjit për Odën e Arkitektëve dhe Odën e Inxhinierëve në fushën e ndërtimit,
6. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369