Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

  • E Marte, 11.06.2019 13:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 27.5.2019,
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor per vitin 2018 nga Autoriteti rregullator per ujera ;
4. Votimi për Rekomandimin e auditimit të performances, procesi i menaxhimit të granteve dhe subvencioneve në sektorin e bujqesisë.
5. Takimi me tre perfaqësues të Shoqatatve aksionare për farëra të kungujve, llaktofriza dhe të qumshtit.
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369