Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

 • E Mërkure, 18.07.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takim me ministrin e Ministris së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Skender Reçica
- Zbatimi i Ligjit për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara;
- Zbatimi i Ligjit për personat e verbër;
- Zbatimi i Ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti;
- Funksionimi i Këshillit Ekonomiko Social;
- Rrezikshmeria në punë;
3. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 11.07.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takim me ministrin e Ministris së Shëndetësisë z.Uran Ismaili;
- Furnizimi me barna nga lista esenciale,
- Procesi i revidimit të listës esenciale të Barnave,
- Funksionalizimi i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore,
- Vonesat në procedimin e Projektligjeve,
3. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 04.07.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për gjak dhe përbërës të gjakut;
3. Shqyrtimi i projektligjit për ndërmarrjet sociale;
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 27.06.2018 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportimi i grupeve punuese për Projektligjet në procedurë
3. Të ndryshme.

 

 

 • E Mërkure, 13.06.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 08.05.2018 dhe 30.05.2018;
3. Takim me përfaqësues të shoqatave dhe sindikatave, mbrojtëse të të drejtave të pensionistëve
4. Takim me përfaqësues të Institutit të mjeksis së punës -Obiliq
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Plani i punës së Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale Tetor – Dhjetor 2017

  E Marte, 24.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Shpresa Haxhijaj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 616; 044 265 309