Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

 • E Hënë, 20.11.2017 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 15.11.2017;
3. Diskutim lidhur me nismën legjislative për hartimin e Projektligjit për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 15.11.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 01 dhe 06.11.2017;
3. Raportimi i Ministrit të Ministrisë së Administratës Publike, z. Mahir Yagcilar;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 08.11.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim lidhur me nismën legjislative për hartimin e Projektligjit për Radiotelevizionin e Kosovës;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 01.11.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 27.10.2017;
3. Diskutim lidhur me nismën legjislative për hartimin e Projektligjit për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265