Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

  • E Mërkure, 03.07.2019 11:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
  •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i draftligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave;
3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Transmetuesin Publik të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265