Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

 • E Mërkure, 19.12.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 02.10.2018, 03.10.2018 dhe 23.10.2018;
3. Raportimi i Ministrit të Punëve të Brendshme , z.Ekrem Mustafa dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës z.RashitQalaj;
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 03.12.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes;
3. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
4. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
5. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
6. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 26.11.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes,
3. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
4. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 09.11.2018 10:00
 • Dëgjim publik Salla:
 •  

Rendi i ditës

Shqyrtimi i pakos së projektligjeve që lidhen me mandatin e ri të FSK-së

 

Vendi: Qendra Mediale, Çagllavicë

 

 • E Mërkure, 07.11.2018 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes,
2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës;

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 603;
 
 
Zare Aliu Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 628; 044 454 891