Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

 • E Premte, 09.11.2018 10:00
 • Dëgjim publik Salla:
 •  

Rendi i ditës

Shqyrtimi i pakos së projektligjeve që lidhen me mandatin e ri të FSK-së

 

Vendi: Qendra Mediale, Çagllavicë

 

 • E Mërkure, 07.11.2018 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes,
2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës;

 

 • E Marte, 06.11.2018 11:00
 • Dëgjim publik Salla:
 •  

Rendi i ditës

Shqyrtimi i pakos së projektligjeve që lidhen me mandatin e ri të FSK-së


Vendi: Salla e Kuvendit Komunal të Prizrenit

 

 • E Marte, 23.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Formimi i grupeve punuese për Projektligjin Nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes, Projektligjin Nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe Projektligjin Nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
3. Shqyrtimi i propozim-amendamenteve për Projektligjin nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 03.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit e mbajtura me datë 18.09.2018;
3. Shqyrtimi në parim i projektligjit Nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 603;
 
 
Zare Aliu Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 628; 044 454 891