Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

  • E Marte, 14.11.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 24.10.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-214;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit 06/L-014 për Infrastrukturë Kritike;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
  • E Marte, 07.11.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës:

Takimi i Komisionit me përfaqësuesit e Qendrës së Gjenevës pë Siguri, Zhvillim dhe Sundimin e Ligjit.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 603;
 
 
Zare Aliu Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 628; 044 454 891