Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

 • E Mërkure, 25.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raportit vjetor 2017 të Institucionit të Avokatit të Popullit,
2. Raportimi në Komision lidhur me: zbatimin e Strategjisë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe plani i veprimit 2016-2020, funksionimin e strehimoreve dhe luftimin e dhunës në familje. Të ftuar: Koordinatori nacional kundër dhunës në familje, kryeshefja ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore dhe përfaqësues nga Departamenti për Politika Sociale dhe i Familjes - MPMS,
3. Njoftim i Komisionit Funksional lidhur me shqyrtimin e Peticioneve nga Grupi Punues,
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 18.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara,
2. Diskutimi lidhur me shënimin e Javës së Personave të Pagjetur në Kosovë

 

 • E Marte, 10.04.2018 10:00
 • Tryezë Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

Ftesë për pjesëmarrje në Tryezë lidhur me çështjen e importimit dhe përpunimit të
mishit në Kosovë

 

 • E Enjte, 29.03.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L- 031 për Lirinë Fetare në Kosovë.

 

 • E Hënë, 26.03.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
2. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L- 031 për Lirinë Fetare në Kosovë
3. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Selman Ymeri Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 635; 044 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 624; 044 412 924