Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

  • E Hënë, 22.01.2018 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit të punës për vitin 2017,
3. Shqyrtimi i Draft-planit të punës për vitin 2018,
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Selman Ymeri Pozita: Koordinator Email-i: selman.ymeri@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 635; 044 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: sulltane.gashi@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 624; 044 412 924