Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

 • E Premte, 24.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 29.03.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit të Performancës Procesi i Menaxhimit të Grandeve dhe Subvencioneve në Sektorin e Bujqësisë;
4. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 25.04.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 29.03.2019;
3. Shqytimi i Raportit të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2018, i ftuar Sekretari i Pergjithshëm z.Ismet Krasniqi;
4. Shqyrtimi i raportit të ndarjes së buxhetit dhe shpenzimeve për vitet 2017 dhe 2018 për Programin e Komuniteteve në kuadër të ZKM-së, i ftuar Sekretari i Përgjithshëm z.Fitim Krasniqi;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 29.03.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 22.02.2019;
3. Mbikqyrja e Ligjit Nr.06/L021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
4. Diskutim rreth organizimit të një konference rajonale me Kryetarët e Komisioneve homologe dhe Kryetarët e Gjykatave të Auditimit të Shteteve të rajonit;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 20.03.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 22.02.2019;
3. Mbikqyrja e Ligjit Nr.06/L021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
4. Diskutim rreth organizimit të një konference rajonale me Kryetarët e Komisioneve homologe dhe Kryetarët e Gjykatave të Auditimit të Shteteve të rajonit;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 22.02.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 15.02.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të ZKM-së për vitin 2017;
4. Diskutimi lidhur me ndarjen e mjeteve financiare nga programi (232) shpenzimet e paparashikuara;
5. Tërheqja e shortit për auditimin e raporteve financiare dhe atyre të deklarimit financiar të Subjekteve Politike për vitin 2017;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107